banner141
Toroslar imar Planı’nı bekliyor
Gazetemiz Pratik Haber’e konuşan BDP Toroslar 1’inci sıra Belediye Meclis Üyesi Mustafa Güler, önemli açıklamalarda bulunarak, Toroslar ilçesinin en büyük sorununun imar ve işsizlik olduğunu belirtti ve ekledi; “Biran evvel yeni bir imar planının hayata geçmesi gerekiyor” İşte Güler ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi… İZLENİMLERİNİZE GÖRE SEÇMEN MERSİN’DE TERCİHİNİ NEYE GÖRE YAPTI? Mustafa GÜLER: Başarılı bir seçim kampanyası yürüttük. Partiler açısından adaylar yoğun bir çalışma içerisine girdiler ama bir seçim tamamlandı. Büyük olayların yaşanmadığı demokratik bir seçim olduğu için bu Mersin açısından sevindirici. Türkiye demokrasisi açısından sevindirici. Bu yarışın tabi ki bazı sonuçları vardır. Baktığımız zaman seçmen davranışlarının çok kolay değişmediğini aşağı yukarı benzer bir biçimde biçimlendiğini hep beraber görüyoruz. Çünkü siyaset ve siyaset olarak da toplumun refahı mutluluğu üzerine çözüm üretmek yerine çözüm üzerinde insanların alt kimlikleri üzerine siyaset yapılıyor. Yani kümelenmeler var bazı partiler inanç kimliği üzerinde siyaset yapıyor bazıları Kürt kimliği üzerine siyaset yapıyor, bir bölümü Türk kimliği üzerine yapıyor. Bir bölümü laiklik ve Atatürk üzerine siyaset yapıyor. Bunlar tabi ki ülkenin kültürel değerleridir. Bunlar tabi ki yadsınamaz ama siyasetin birincil öznesi olmamalıdır. Burada siyaset toplumun var olan sorunlarına çözüm üretmekse o zaman seçim boyunca adaylar aday oldukları ilçenin ya da ilin sorunlarının ve buna muhtemel çözüm önerileriyle projelerini topluma anlatarak toplumun beğenisini kazanması gerekir. Gördük ki her ne kadar slogan düzeyinde projelerim var deniyorsa da ama projelerin içeriği yeterince anlatılmadığı için bunlar çok yetersiz düzeyde kalıyor belirleyici rol oynamıyor sonuçta bu kimlikler üzerine siyaset sonucunda herkes kendi kulvarına çekiliyor ve orada siyaset yaptığı içinde gördüğünüz gibi seçim sonuçları da aslında çok şaşırtıcı olmadı. Yerel seçimlerini 2009’la karşılaştırdığımız zaman aşağı yukarı benzer bir tablo çıkıyor ortaya. Ödünç verilmiş genel oylar tekrar kendi kulvarlarına dönüyor aşağı yukarı benzer sonuçlar çıkıyor ortaya. Bunun değişmesi lazım. Kimlikler üzerine siyaset yerine reel siyaset yapmaları gerekiyor bunun içinde adayların bunu anlatabilmeleri içinde en azından adaylıklarını seçimden önce 6- 7 yıl hatta bir yıl önce ilan edilerek bu yönde hazırlıkların yapılması, toplumla doğrudan daha sağlıklı diyalogların kurulması ve böylece kendilerini ifade edebilecek bir mecranın doğması lazımdır. Yoksa son bir ay kala yapılan çalışmalarda herkes telaş içerisinde slogan düzeyinde kendisini ifade etmeye çalışıyor ve alt kimlikler odaklı kendi odaklarına çekilerek kendi mensubu oldukları inanç, etnik kimlik ya da kültür üzerine odaklara yönelerek kendilerini o anlamda ifade etmeye çalışıyorlar. Bende sizin hemşerinizim, siz gibi inanıyorum gibi çok daha pratik olarak ta hayata katkısı olmayan kutsallar üzerine siyaset yapılıyor. Halbuki kutsallar herkesin kabulüne dahil olduğu için bunlar herkesin kutsalını kendisine bırakarak çokta tartışmaya açmayarak bunları değerli bir değer olaraktan muhafaza edip reel siyaset üretilmesi lazım” TOROSLAR’IN HALA BİR KÖY GÖRÜNÜMÜNDE OLDUĞU YÖNÜNDEKİ ELEŞTİRİLERE KATILIYOR MUSUNUZ? BU DURUMU NEYE BAĞLIYORSUNUZ? Mustafa GÜLER: Toroslar Merkez ilçe çünkü yeni sınırları Toroslar’ın köylerle genişletildi aşağı yukarı il sınırları kuzeye doğru bir yandan Ereğli diğer taraftan Niğde’ye kadar olan geniş bir coğrafyaya uzanan Mersin’in en büyük ilçesi konumuna geldi. Nüfus olarak da 300 binin üzerinde nüfusuyla da Akdeniz’i de aşarak Mersin’in Tarsus’ta sonra en büyük ilçesi odu. Merkezde en büyük ilçesi oldu. Coğrafyası da en büyük ilçelerimizden biridir. Merkezde ciddi bir imar planlaması olmadığı için yerleşim alanlarının yüzde seksen beşi imarsız olduğu için burada plansız, düzensiz kent görünümüne yakışmayan bir yapılaşma var. Ayrıca bu planlama kent hizmetleri olmadığı için kent hizmetleri de yeterince toplumun ayağına götürmek ona hizmet olarak sunmak, yaşam kalitesini yükseltmek olanakları da pek bulunamıyor ne yaparsanız yapın binanın dış görünüşünü değiştiremiyorsunuz. Sokakların eğriliğini büyüklüğünü düzensizliğini düzeltemiyorsunuz. Sınır olarak çizdiğimizde bu imarsız yapılaşmanın getirdiği çokta haksız bir durum var. İmarsız yapılaşmanın getirdiği çokta haksız bir durum var örneğin Demirtaş Alsancak ilçenin batısındaki en eski mahallerimizdir. Aradan Müftü deresi geçiyor Yenişehir imarlı olduğu için 3+1 dairesi 350 bin lira seviyesinde iken fiyatı aynı fiyat Alsancak’a geçtiğiniz zaman 50-60 bin lira düzeyinde kalıyor. Yani altıda bir yedide bir gibi düşük oranlarda kalıyor. Bu temel olarak arazinin değersizliğinden değil imarsız olduğu için şerefiyesi çok düşük. Yaşam standartları düşük olduğu için değer üretilemiyor. Bir başka boyutu bu imarsız yapılaşmanın getirdiği çıkmaz sokaklar, daracık alanlar buna bağlı olarak çözülemeyen işsizlik, işsizliğin getirdiği yoksulluk, eğitimsizlik ve bu durumla bağlantılı bir sürü problemler ve uyuşturucu madde bağımlılığı çok ciddi bir tehdit olarak da var olmakta Toroslar’da bunun değişmesi lazım. Yeni bir planlama anlayışıyla ile imar ıslahı planı dediğimiz ıslah planları hazırlanarak bu görünümün bu yapının mutlaka değiştirilmesi lazım. Sorulduğunda Toroslar’ın en büyük sorunu nedir diye sorulsa ben iki temel sorundan ben bahsederim bunun biri işsizlik işsizliğe bağlı yoksulluk ve eğitimsizlik. Eğitimsizlik yarım bırakılan tamamlanamayan terk edilen okullar ve hiç okula gidemeyen çocuklarımız. Oransal olarak da bu eğitimsizliğin ciddi bir biçimde getirdiği genç nüfusun varlığı. Toroslar’da bir bütün olarak da Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir genç nüfus var. 0,24 yaş grubu Yenişehir ve Mezitli’de yüzde otuz ikiler seviyesinde olurken, Toroslar’da yüzde 42-43’lerde on puan daha yukarılarda. Aile başına nüfuz ortalaması dörde yakın. Her evde yedi sekiz çocuklu çok kalabalık aileler ayrıca işsizlik nedeniyle yetmeyen gelir ve bunun arkasında eğitimsizlik kontrolsüz bir yaşam ve yaşam standartları çok kötü bir hayat tarzı var. Bunun uzantıları tabiî ki kenti tehdit eden ve yalnız Toroslarla sınırlı kalmayan bu yaşam buradaki yoksullaşma Mersin’in genelinde Yenişehir ve Mezitli gibi ilçeleri de tehdit eder noktaya gelmiştir. İşsizliğin tetikleyicisi olarak da eğitimsizlik ve madde bağımlılığı yaygın olarak bu ilçenin gençlerini tehdit eder boyuttadır. Bu tabiî ki bununla da sınırlı kalmıyor buradaki odaklar madde bağımlılığı uyuşturucu tacirliği hemen Güneyindeki Akdeniz’i, Akdeniz’den de Yenişehir ve Mezitli’yi ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Bunu daha önceki Kent Konseyinde diğer ilçelerin ket konseylerini de çağırarak durumun ehemmiyetini anlatmaya çalışmıştık. Bu madde bağımlılığı yoksul semtlerde Akbelen, Demirtaş, Barış Mahallesi gibi mahallelerde para verip satın alamayacakları için en ucuz olan madde bağımlılığına baliciliğe yöneltip, kısmen ekonomik durumu iyi olan Yenişehir başta olmak üzere Mezitli’deki çocukları da uyuşturucu madde bağımlılığına sürüklüyor. Çünkü burada ciddi biçimde torbacılar olarak atfettiğimiz madde bağımlılığı hızla yayılıyor. 7 yaşındaki çocuklarımıza kadar uzaman boyutlara ulaşmıştır. Bu olumsuzlukların ancak radikal köklü kararların alınmasıyla değiştirilebilecektir. İmarlaştırma denildiği zaman TOKİ’nin geleceği düşünülür ve tehdit olarak görülür illaki TOKKİ eliyle olmasına gerek yok. İmar ıslah planıyla TOKİ ’siz de bunu dönüştürmenin mümkün olduğunu biliyoruz. Bunun yerel anlamda mevcut belediyelerin yani ıslah planı yetkisi olan belediyelerin Toroslar Belediye’sinin imar ıslahı planı yaparak, Bunu daha sonra mahalleliye götürerek geniş uzun günlerce süren bir tartışmaya götürmeye onların fikrini almaya onlara beğendirmeye götüren bir sürecin arkasında onların da katkı ve katılımıyla oluşturulacak olan planlar kent planları ve projeleri uygulamaya geçirmek içinde ikinci safhaya geçilebilir. Kentsel dönüşüm denildiği zaman insanları yerinden eden uzaklaştıran, yoksullaştıran mülklerini de ellerinden alan bir yaklaşım değil bunların mülklerini değerli kılan ve onların hayat standartlarını yükselten, yaşam koşullarını iyileştiren bir yaklaşım sergileyerek bunun dönüşümünün mutlaka sağlanması gerekir. Bu yapılmadığı zaman yoksullaşma devam edecektir. Belediye hizmetlerini artık klasik belediye hizmetleri çerçevesinde kaldırım yapmak, çöp almak, asfalt yapmaktan biraz daha öteye taşınması lazım bunlar rutin standart hizmetlerdir. Bunların artık büyük hizmetmiş gibi göstermenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bunlar zaten rutin gelen paralarla rutin olarak yapılması gereken basit şeylerdir. Burada çok fazla belediye başkanının vizyonu görülmüyor çünkü bunu dairelerin müdürleri yapıyor yapmakta fen işleri müdürlüğü var çöp işleri temizlik müdürlüğü var bu müdürlükler hizmetleri yapıyor burada belediye başkanının çok rolü yok aslında. Çok fazla böyle şeyler nitelikli belediye başkanı olmayı gerektirmiyor. Bu tip hizmetler müdürlükler tarafından yürütülür. Belediye başkanlarının vizyoner olmaları gerekiyor. Vizyoner bir bakışla kenti yeniden üretmeyi standart belediyeciliklerin dışında yeni anlayışla yapılması gerekir. Belediye başkanının farkı burada doğuyor. Burada belediye başkanının vizyonerliği konuşulmuyor asıl seçimlerde konuşulması gereken belediye başkanı adaylarının vizyonudur. Belediye başkan adaylarının bilgi birikim ve üretimleriyle halkın karşısına giderek kendisini beğendirmeyi ve bunları uygulamak içinde insanlardan yetki ve ruhsat istemeleri gerekir. ÇAĞDAŞKENT’TE DAİRE VE ARSA FİYATLARIYLA BAŞKA MAHALLELER ARASINDAKİ FİYAT UÇURUMU KONUSUNU NEYE BAĞLIYORSUNUZ? Mustafa GÜLER: Çağdaş kenti değerli kılan oradaki imarlı yapılaşmadır. Sokakları yolları olan kısmen imarlı olduğu için yapı düzeni daha çok iyileştirilmiş bir ortamdır. Alsancak, Demirtaş, Suruçlu, Portakal Mahallesi olsun, Kurdali, Mevlana Mahallesi ve sayabileceğimiz pek çokları onlarcasını sayabiliriz aşağı yukarı 23 mahalle buradaki bütün gayrimenkuller evler alabildiğine değer kaybına uğramıştır. Beş katlı bir evi yüz on bin liraya satarsa seviniyor halbuki evin tanesi yirmi bin liraya geliyor. Çağdaşkentte yüzyetmiş yükseksen liraya satılıyor. Bu durumda birinci derecede etken imarlı olması, daha düzgün yapıların olması. Orada belediye hizmetleri de kendisini gösteriyor. Reglasyon alanları var. Parklar, bahçeler, yollar, sokaklar ortak hizmet alanları daha düzenli hale gelmiştir. İmar yapılaşması yerine imar ıslah planları yapılmalı yapılar dönüştürülmeli ve ıslah yapılmalıdır. Yeni bir yapı tarzı yeni bir kent kültürü, yeni bir şehir parçasının yeniden yapılandırılması lazım. Bu uzun ve biraz kasvetli bir süreçtir ama mutlaka yapılması lazım. Alsancak, Demirtaş Mahalleri gibi mahallelerinde de bu ıslah planlarıyla üç tane bulvar yapılarak sorun çözülebilir. Yeni konut ve yapılaşma tarzıyla elli atmış bin liralık konutlar üçyüz elli bin liraya çıkarılabilir. Yapılırsa hayat standartları, daire fiyatlarında yükseliş olacaktır, bütün yurttaşımız zenginleşecektir. İnsanlarımızın zenginleşmesinden korkmamak ve bunu kıskanmamak lazım. Bir ülkenin zenginliği tek tek yurttaşlarının zenginliğinin toplamıdır. Yurttaşları zenginleştirmeden bir şehir zenginleşmez. Rant yaratılıyor rant gidiyor korkusuna kapılmamak lazım. Rant yaratmak asıl görevdir ranttan korkmamak lazım. Rantın yanlış dağıtılmasından korkmak lazım. Bir kişinin tarlasında bahçesinde oluşan rantın başkasına verilmemesi lazım asıl tehlike buradadır. YENİŞEHİR, MEZİTLİ GİBİ GELİŞMİŞ İLÇELERE YATIRIMLARIN SÜREKLİ OLARAK SAĞLANDIĞI ANCAK TOROSLAR’A ÇOK CİDDİ YATIRIMLARIN YAPILMADIĞI SÖYLEMLERİNE KATILIYOR MUSUNUZ? TOROSLAR’A YATIRIMCI ÇEKEBİLMEK İÇİN NASIL ÇALIŞMALAR YAPILMALIDIR? Mustafa GÜLER: Birinci öncül her şeyden önemlisi imar. İmarla bu bölgenin önü açılacaktır. Mersin’in ta kuzeyinde yatırım yapan insan eğer düzgün imarlı adalar yaratılsa Toroslar’daki Alsancak, Demirtaş, Portakal gibi mahallelerine neden yapılmasın. Güneyinde Akdeniz’in Barış, Bahçe Mahallesi, Turgutreis, Kiremithane gibi Mahallelerde imar çalışması niye yapılmasın burası eski Mersin’dir. Mersin merkezdir. Buranın toprağı çok daha değerlidir ancak imar planı kötü olduğu için olabildiğine değersiz hale gelmiştir. İmar sorunu var burada. İlçemizde de Akdeniz’de de ciddi biçimde imar sorunu var. Yatırımcı buraya ne iş yeri ne ticaret hane ne de nitelikli konut yapabiliyor. Geçmişte ham imarı yapılmamış alanlarda konut yapıldığı için buraya 18 uygulaması dediğimiz imar uygulaması yapılmış. Bu 18 uygulaması çok ciddi sorunlar yaratmış. Hiç kimsenin müstakil evi yok neredeyse birinin arsasının üzerinde komşusunun payı var herkes birbirine ortak edilmiş. Ortak edildiği için bir gün malını değerlendirip satmak istese, taşınmaya çalışsa satmayacak. Çünkü müstakil değil bu 18 uygulamasıyla üzerinde iki üç komşusu olan ya da komşusu olmayanın başka ilçelerde oturan insanların olduğu için müşterek hale gelmiş. Ne bağımsız hareket edebiliyor nede satabiliyor bu nedenle bu 18 uygulamasını konut yapılaşmasının tamamlandığı yerde uygulamaya kalkıldığı zaman çok ciddi bela üretir. Toroslar’da seçim boyunca gezdiğimiz mahallelerin tamamında bu durumdan çok ciddi yakınmalar vardı. Bu duru engellemek için imar ıslah planları yapılmalı buralar rahatlatılmalıdır. Sitelerin iş merkezlerinin kurulması için mutlak anlamda imar planının yeniden yapılması lazım. İKTİDARDA OLMAYAN BİR BELEDİYE OLARAK NASIL BİR MUHALEFET İZLEYECEKSİNİZ? Mustafa GÜLER: Bütün meclis üyeleri Toroslar’a hizmet etmek için geldi. Müzmin muhalefet olarak her yapılana karşı çıkmak yerine doğru yapılanları övmek, onu desteklemek, yanlış yapılanların yanlışlıklarını söylemek gibi yapıcı bir muhalefet yapmayı düşünüyoruz ve bu yönde düşüncelerimizi de kendilerine söyledik. Bunun önünün açılması lazım. Bir belediyenin önümüzdeki beş yıllık programını düzenleyen stratejik plan hazırlayacaklardır. Bu stratejik plan hazırlanmasına ben gönüllü olarak katılmayı teklif ettim. Bunun karşılığında hiçbir beklentim yok. Hangi saatte ne zaman olursa olsun katkı sağlamayı teklif ettik olumlu katkı sağlamayı devam ettirmeyi de düşünüyorum. Doğru olarak yapılmış ne ise onu takdir etmeyi desteklemeyi kamuoyunun önünde dile getirmekten hiç çekinmemeyi düşünüyoruz çünkü bizim kendimize güvenimiz var. Birilerini karalamak ve eksik göstermekte kent açısından hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bu şehirde yaşıyoruz belediye başkanımızda halkın teveccühüyle seçilmiş önderimizdir biz ona saygı duyuyoruz halkın teveccühüne saygı duyduğumuz için kendisine de saygı duyuyoruz. Tekrar 5 yıl sonra seçimler yapılana kadar mevcut belediye başkanımızdır elbette bizimde başkanımızdır. Yaptığı olumlu şeyleri desteklemeyi planlıyoruz. Muhalefetiz diye doğru yaptıklarını yanlış gösterme gibi bir çaba içerisinde asla olmayacağız. Bildiğimizi muhalefetiz demeden iktidardaki meclis üyesiymişiz gibi her an yanında hizmet etmeyi istiyoruz çünkü belediye başkanına hizmet etmek aynı zamanda bu şehre hizmet etmektir. Asıl olan Mersin’e Toroslar’a hizmet etmektir. Belediye başkanımız ve parti içerisinden belediye meclis üyeleri de bu konuda açılım gösterirlerse biz bu konuda hizmet etmeyi destek olmayı ortaya görev olarak koyacağız. Toroslar diğer ilçelerde olduğu gibi Akdeniz’inde dışında olduğu bütün ilçeler bir konaklama bölgesi. İş yerleri neredeyse hiç yok, ekonomik kültür ekonomik hedefler oluşturulmamış bu yönde de ilçenin bir misyonu yok. Toroslar sadece bir konaklama bir üçüncü sınıf otel görünümünde. İşyerleri olmadığı için işsizlik hat safhada bu aynı zamanda Mersin’in bütününü de tehdit etmektedir. Yenişehir ve Mezitli nasıl ikinci sınıf otel konumundaysa Toroslar’da üçüncü dördüncü sınıf otel konumunda. Buradan çıkılması lazım. Bu ilçelerin stratejik planı yapılırken ekonominin ve kent yaşamında önemli olan ekonomik iyileşmenin yapılması için rol düşürmek gerekir. Ben büyükşehir meclis üyesi de olduğum için kendim bütünüyle düşünerek bu konuda fikir üretmeyi fikir geliştirmeyi var olanları da geliştirmeyi görev addediyorum.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner158

banner162

banner159