ABDULLAH AYAN
ABDULLAH AYAN
Yazarın Makaleleri
1924 TBMM’ Sİ VE MERSİN LİMAN MÜZAKERELERİ -7-
(Nafıa ve Maliye Encümenlerinin liman analizleri, beklentiler) Türkiye hükümeti ile Fransız Gronblad Şirketi arasında imzalanan Mersin Liman inşaatını amaçlayan imtiyaz sözleşmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulundaki görüşmelerine...
1924 TBMM’ Sİ VE MERSİN LİMAN MÜZAKERELERİ -6-
(Nafıa Encümeni'nin liman hakkındaki mali analizi) Mersin limanının inşa edilmesi hakkında imzalanan sözleşmenin TBMM' de kapsamlı biçimde müzakere edilmeye başlandığı 14 Nisan 1924 günü genel kurulda yaşananları ele alırken...
1924 TBMM’ Sİ, MERSİN LİMANI MÜZAKERELERİ -4-
Niyazi Bey, Meclis' e sevk edilen Mersin limanının Gronblâd şirketince yapılması hakkındaki kanun tasarısı raflardan genel kurula inerken bir yandan Mersin' in jeostratejik konumunu ve limanın bu anlamda önemini vurgularken farklı bir...
1924 TBMM’ SİNDE MERSİN LİMANI MÜZAKERELERİ -3-
12 Nisan 1924 günü TBMM' de başlayan Mersin' e liman yapılması hakkındaki kanun tasarısı görüşmelerine projenin neredeyse tek takipçisi olan Niyazi Ramazanoğlu yaptığı kapsamlı bilgilendirme ile damgasını vurur… Lojistik açıdan...
NİSAN 1924’ TE TBMM ÇATISI ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MERSİN LİMANI MÜZAKERELERİ -2-
Mersin Limanının yapım ve işletilmesi hususunda Fransız Gronblad şirketiyle imzalanan ve yasalaşması için Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne kanun tasarısı ekinde getirilen mukavele görüşmeleri dönemin Mersin Milletvekili Niyazi Bey'...
TBMM’ DE MERSİN LİMANI MÜZAKERELERİ (NİSAN 1924)
İcra Vekilleri (Bakanlar Kurulu) 16 Eylül 1923 günlü toplantısında görüşülüp benimsendikten sonra vakit geçirilmeden Türkiye Büyük Meclisine sevk edilen Mersin Limanının Fransız Gronblad Şirketince yapılmasını ön gören kanun tasarısı...
1920 KOŞULLARINDA İMZALANAN MERSİN LİMAN SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN İLGİNÇ HÜKÜMLER…
1922 yılında dönemin Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Mersin'e liman yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve ekinde yer alan ve projeyi üstlenen şirketle imzalanan mukavele/şartname içerikleri şaşkınlık verici…...
CUMHURİYET KURULURKEN TBMM’ DE MERSİN LİMAN PROJESİYLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER… (4)
(Ticaret Genel Müdürlüğünün Liman yapım sözleşmesiyle ilgili itirazları) Mersin' e Akdeniz' in en büyük limanının yapılması ve işletilmesi amacıyla Fransız K. Gronbilâd şirketiyle mutabık kalınan anlaşma metni Eylül 1923'...
CUMHURİYET KURULURKEN TBMM’ DE MERSİN LİMAN PROJESİYLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER… (3)
(Ticaret Genel Müdürlüğünün Liman yapım sözleşmesiyle ilgili itirazları) 1922 hazırlanan ve Ekim 1923' te Meclis genel kuruluna sunulan Mersin limanı ve müştemilatı projesinin hayata geçirilmesini ön gören kanun tasarısı ve ekindeki...
CUMHURİYET KURULURKEN TBMM’ DE MERSİN LİMAN PROJESİYLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER… (2)
Önceki makalede, İcra Vekilleri Heyetince (dönemin Bakanlar Kurulu) tarafından 16 Eylül 1923 günü müzakere edilip benimsenen ve Mersin' e liman yapılmasını üstlenen Fransız Gronblâd şirketiyle imzalanan sözleşmenin TBMM tarafından görüşülüp...

banner38

banner40