Ahmet Akın

Ahmet Akın

       

SİNEMANIN SOSYAL ve KÜLTÜREL ALANDAKİ ETKİLER


 

Sinemanın kültürel tutumları, değerleri ve inançları şekillendirerek toplum üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. İnsanların kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı algılama biçimlerini etkilemiş ve küresel kültürel eğilimlerin yayılmasına katkıda bulunmuştur.

 

Filmler günümüz gençliğinin zihninde önemli bir etkiye sahiptir. Sosyal farkındalığı ve kültürel anlayışı eğlendiriyor, ilham veriyor ve teşvik ediyorlar.

 

Şarkıların insanlar üzerindeki etkisini düşünün. Bizi düşündürüyorlar. Bizi şefkatli yaparlar. Başkalarına yardım etmemiz ve insanlık için iyilik yapmamız konusunda bize ilham veriyorlar. Romantik filmler ise bize aşkın neden önemli olduğunu ve uğruna neden savaşmaya değer olduğunu hatırlatır. Kendi romantik kusurlarımıza bizi ağlatıp güldürürler, sonuç olarak partnerlerimizi ve aile üyelerimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olurlar. Hayatı yaşanmaya değer kılarlar; canlı hissetmemizi sağlarlar. 

 

Filmler hayatın birçok yönü hakkında farkındalık yaratabilir İnsanlara örgün eğitimin yanı sıra sanat ve spor gibi müfredat dışı okul etkinliklerinin de önemi hatırlatılmalıdır. Okulla ilgili filmler bu önemi vurguluyor ve eğitim paydaşlarına dünyanın farklı yerlerindeki eğitim sistemlerinin nasıl iyileştirilebileceği konusunda fikirler veriyor. Bunun yanı sıra film uyuşturucu, alkol ve madde bağımlılığının olumsuz etkilerini anlamamızı sağlar. Suç ve aksiyon TV programları aynı zamanda bizi suç faaliyetleri, terörizm ve savaş tehlikeleri konusunda da uyarıyor.

 

Filmler kültürü yansıtır. Her film belirli bir kültürde kurulur ve geliştirilir. Onlar bizim ayrılmaz bir parçamızdır; neye inandığımızı ve insanlar olarak nasıl bir arada yaşadığı-mızı yansıtıyorlar. Kaygılarımızı, tutumları-mızı, kusurlarımızı ve güçlü yönlerimizi filmlerde görmek, bunları günlük etkinleşim-lerimizden çözmekten daha kolaydır. 

 

Yaygın inançlarımıza ve ideolojilerimize filmlerde meydan okunduğunda kendimizi sorgulayabilir ve değişimi kucaklayabiliriz. Görsel-işitsel çeviriler sayesinde dünyanın her yerinden insanlar film izleyebiliyor ve uzak toplulukların kültürlerini anlayabiliyor. Bu da kültürlerimiz çok farklı ve çeşitliyken bile daha birlik olmamıza yardımcı olur. 

 

Filmler kültürü şekillendirir. Filmler, farklı kültürlerimizi yansıtmanın yanı sıra, uzun süredir inançlarımızı ve değerlerimizi de şekillendirmektedir. Bunun iyi bir örneği, insanların film yıldızlarından ve müzisyenlerden moda trendlerini kopyalamasıdır. Bugünlerde film endüstrisinden ilham alan konuşma sanatlarını kullanan topluluklara rastlamak da oldukça yaygın. En azından film seçilmiş kültürel inançları sağlamlaştırır ve bazılarını gereksiz kılar. 

 

Romantik filmler seksin "havalı" görünmesini sağlar. Polisiye filmleri yalan söylemeyi hesaplı gösteriyor. Hırsızlığı ve sahtekarlığı normalleştiren türler de var. Gençler artık pornografik içeriğe çevrimiçi olarak erişebiliyor ve uyuşturucu ve madde bağımlılığını savunan şarkıları izleyebiliyor. Tüm bu içerikler genç erkek ve kız çocukları için yanıltıcıdır ancak ebeveynler, çocuklarının bu içeriklere erişmesini engelleyecek güvenilir ve kusursuz stratejiler bulamıyor gibi görünüyor. 

 

Günümüz dünyasında filmlerin çok etkili olduğu açıktır.